NZOZ "CENTRUM MEDYCZNE" Sp. z o.o.
ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
44-200 Rybnik

A
+A

NZOZ "CENTRUM MEDYCZNE" Sp. z o.o.
ul. Byłych Więźniów Politycznych 3
44-200 Rybnik

Dostępne terminy są dla Pacjentów pierwszy raz korzystających ze świadczeń.